ALİ KUŞOĞLU

YAKINDA

"Ey arkadaş! İnsan da başıboş, serseri, sahipsiz bir hayvan değildir." age

"O an anladım ki insanların birbirine gülmesi nefret, birbirleriyle gülmesi sevgi demekti." (İskender Pala)

www.kusoglu.com
ali@kusoglu.com